Khai giảng các lớp K15 Đại học Liên thông năm 2018

hực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, sáng nay, ngày 08/4/2018, tại cơ sở thị xã Phú Thọ, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Khai giảng các lớp K15 Đại học Liên thông vừa làm vừa học khóa 15 cho học viên các ngành Sư phạm Địa lý, Mầm non và Tiểu học...