KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH KHÓA 2 (2017- 2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH PHÚ THỌ- KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH KHÓA 2 (2017- 2018)

Hòa trong không khí chung của cả nước đang tưng bừng chào đón năm học mới, ngày 21/10/2017, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính khóa 2 (2017- 2018). Tới dự có các đồng chí: Đặng Tân Lập –Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Ngọc Thủy- Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hùng Vương; Nguyễn Nhật Đang- Trưởng phòng TCCB; Bùi Thị Mai Lan- GĐ Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu XH cùng các cán bộ, giảng viên và 70 học viên của lớp học.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 2 (2017- 2018) có 70 học viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ tỉnh Phú thọ. Khóa học diễn ra trong thời gian khoảng 12 tháng trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, khoa học về quản lý hành chính, kỹ năng về lãnh đạo quản lý…  sẽ giúp cho các học viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, đồng chí: Đặng Tân Lập –Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo cán bộ trong thời kỳ mới, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lớp học nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các đồng chí học viên xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường; đoàn kết và tích cực học tập, rèn luyện. Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Hùng Vương phối hợp tích cực với Trường chính trị tỉnh trong công tác quản lý chặt chẽ lớp học, xây dựng lớp học có kỷ luật, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học viên hoàn thành tốt khóa học; phấn đấu đạt chỉ tiêu cuối khóa học có 100% học viên được nhận bằng tốt nghiệp.

                                                                                                                                                                                                   VVK

 Một vài hình ảnh của buổi lế:

Các bài liên quan