Quyết định về việc thành lập Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương

Trường PT CLC Hùng Vương được thành lập theo quyết đình số 1768/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong số ít ngôi trường chất lượng cao của cả nước và đầu tiên của tỉnh Phú Thọ áp dụng mô hình giảng dạy tiếng Anh giao tiếp có tính chất liên hoàn từ cấp tiểu học đến cấp THPT theo chuẩn Quốc tế của IIG Việt Nam.

Quyết định về việc thành lập Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương

Các bài liên quan