Thông báo khai giảng Lớp TC LLCT - HC hệ VLVH khóa 3 (2018 - 2019)

Thông báo khai giảng Lớp TC LLCT - HC hệ VLVH khóa 3 (2018 - 2019)

Thời gian: 08h00 ngáy 18 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Trường Đại học Hùng Vương - Cơ sở Thị xã Phú Thọ

Các bài liên quan