THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Trường Đại học Hùng Vương mở các khóa đào tạo, cấp giấy chứng nhận cho sinh viên, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

V/v mở các khóa đào tạo ngắn hạn

Nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết phục vụ cho quá trình học tập và cơ hội việc làm sau đào tạo. Trường Đại học Hùng Vương mở các khóa đào tạo, cấp giấy chứng nhận cho sinh viên, cụ thể như sau:

  1. Các khóa học:

          1.1. Sale - Kỹ năng bán hàng

          1.2. Thực hành kế toán trên máy tính

  1. Đối tượng:  

          - Sinh viên các chuyên ngành liên quan;

          - Các cá nhân có phẩm chất tốt, có nhu cầu học tập tích lũy kiến thức  

  1. Thời gian đào tạo: 04 tuần (học vào thứ bảy, chủ nhật)
  2. Học phí: 400.000 đồng/học viên/khóa học (30 học viên/lớp)
  3. Địa điểm học:

Trường Đại học Hùng Vương - Cơ sở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  1. Hồ sơ đăng ký gồm:

- 01 bản phô tô CMT nhân dân

- 02 ảnh 3x4 cm

- Phiếu đăng ký (theo mẫu)                                  

Chi tiết liên hệ:

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Hùng Vương

Phòng 102, Nhà điều hành; Cơ sở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 991 559.

 

 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Khóa đào tạo ngắn hạn

 

Họ và tên:…………………………………………….. Nam (nữ):………………………….

Ngày tháng năm sinh:……………………………. Số CMTND:………………………...

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………….. Email:………………………………...

Đăng ký khóa đào tạo ngắn hạn:………………………………………………………….

           Tham gia học tập tôi cam kết thực hiện các quy định của Nhà trường và nội quy của lớp học, nộp học phí đầy đủ và đúng thời hạn.

 

                                                                                                                        ................, ngày …… tháng …… năm 2017

                                                                                                                                             Người đăng ký

                                                                                                                                                (Ký, họ tên)

 

Các bài liên quan