THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGẠCH GIẢNG VIÊN; KẾ TOÁN VIÊN...

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với các Trường Đại học; Học viện danh tiếng liên tục mở các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho giảng viên, chuyên viên, Kế toán viên và kế toán viên chính... có nhu cầu học tập bồi dưỡng phục vụ công tác. Chi tiết tại đây:

Các bài liên quan