THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUI, LIÊN THÔNG VLVH, VĂN BẰNG 2 VLVH, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, THẠC SĨ NĂM 2017

Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh thạc sĩ, đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH, trung cấp chuyên nghiệp, thạc sĩ nanh­ư sauăm 2

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUI, LIÊN THÔNG VLVH,

VĂN BẰNG 2 VLVH, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, THẠC SĨ  NĂM 2017

            Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH, trung cấp chuyên nghiệp, thạc sĩ nh­ư sau:

  1. Đại học liên thông chính qui

1.1. Chỉ tiêu: Dự kiến 200 chỉ tiêu.

1.2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5  đến 3 năm.

1.3. Đối tượng tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

1.4. Ngành đào tạo:

Các ngành Sư phạm Toán học; Sư phạm Toán - Lý; Sư phạm Ngữ Văn; Sư phạm Tiếng Anh; Giáo dục Tiểu học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Địa lý; Sư phạm Lịch sử - GDCD; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mỹ Thuật; Khoa học Cây trồng; Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y); Thú y; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Thông tin; Kinh tế Nông nghiệp; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế (kinh tế đầu tư); Hướng dẫn viên du lịch; Việt Nam học; Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Anh.

1.5. Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển: Thi tuyển theo đề thi tuyển sinh của trường, thí sinh thi tuyển 3 môn: Cơ bản, Cơ sở ngành, Chuyên ngành.

Xét tuyển:

 - Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Điểm xét tuyển được xác định từ kết quả thi của tổ hợp (3 môn thi) do thí sinh đăng ký từ các tổ hợp môn thi của ngành.

- Thời gian xét tuyển: các đợt trong năm theo lịch tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

  1. Đại học liên thông vừa làm vừa học

2.1. Chỉ tiêu: Dự kiến 600 chỉ tiêu.

2.2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5  đến 3 năm.

2.3. Đối tượng tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2.4. Ngành đào tạo:

  1. a) Đại học liên thông từ trình độ Trung cấp

Các ngành Kế Toán, Trồng trọt, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non.

  1. b) Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng

Các ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ Thông tin, Việt Nam học, Sư phạm Toán học; Sư phạm Ngữ Văn; Sư phạm Tiếng Anh;; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Địa lý; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mỹ Thuật; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Thể chất.

2.5. Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển theo đề thi tuyển sinh của trường, thí sinh thi tuyển 3 môn: Cơ bản, Cơ sở ngành, Chuyên ngành.

  1. Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học

3.1. Chỉ tiêu: Dự kiến 50 chỉ tiêu.

3.2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5  đến 2 năm.

3.3. Đối tượng tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp hệ đại học.

3.4. Ngành đào tạo: Đại học Kế Toán; Đại học Sư phạm Tiếng Anh.

3.5. Hình thức tuyển sinh:

3.5.1. Đối tượng miễn thi

  1. a) Đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Kế toán:

- Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy do Trường Đại học Hùng Vương cấp bằng, có bằng thứ nhất cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển văn bằng 2.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ.

  1. b) Đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh:

- Người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy do Trường Đại học Hùng Vương cấp bằng, có bằng thứ nhất cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển văn bằng 2.

- Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Ngoại ngữ.

3.5.2. Môn thi

Ngoài các đối tượng được miễn thi tại mục 3.5.1 thí sinh dự tuyển phải thi các môn:

- Ngành Kế toán thi 2 môn: Toán cao cấp, Tiếng Anh.

- Ngành Sư phạm Tiếng Anh thi 2 môn: Triết học Mác - Lênin, Tiếng Anh.

  1. Trung cấp chuyên nghiệp

4.1. Chỉ tiêu: Dự kiến 100 chỉ tiêu.

4.2. Thời gian đào tạo:

- Hệ 1 năm: 12 tháng

- Hệ 2 năm: 24 tháng

4.3. Đối tượng tuyển sinh:

          - Hệ 1 năm: Những người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

          - Hệ 2 năm: Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

4.4. Ngành đào tạo: Trung cấp sư phạm Mầm non

4.5. Hình thức tuyển sinh:

          Xét tuyển điểm tổng kết môn văn lớp 12 và kiểm tra năng khiếu (Hát; Kể chuyện).

  1. Đào tạo trình độ thạc sĩ

          Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với các trường đại học, học viện... tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 các chuyên ngành cụ thể sau:

5.1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh:

 

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Ghi chú

1

Quản lý Kinh tế

50

 

2

Quản trị Kinh doanh

30

 

3

Quản lý Giáo dục

30

 

4

Triết học

30

 

5

Luật

30

 

6

Địa lý học

30

 

7

Kế toán

50

 

 

5.2. Hình thức và thời gian đào tạo

           - Hình thức đào tạo: Chính quy.

           - Thời gian đào tạo: 2 năm.

Nhận hồ sơ, thời gian thi:

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

- Ngày thi: Các đợt trong năm theo qui định

- Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

          Thông tin liên hệ: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trư­ờng Đại học Hùng V­ương, điện thoại liên hệ: 0210 3991559; 0210 3714268.

Website: www.hvu.edu.vn

Các bài liên quan