Tuyển sinh Đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH năm 2020

Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, thạc sĩ năm 2020. Cụ thể như sau:

Tuyển sinh Đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH năm 2020


Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2020, Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, thạc sĩ năm 2020. Cụ thể như sau:
I. Đào tạo đại học liên thông
1. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

        - Đại học liên thông chính quy: 100 chỉ tiêu
        - Đại học liên thông vừa làm vừa học: 1.200 chỉ tiêu
2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 3 năm
3. Các ngành đào tạo
        - Các ngành đại học sư phạm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Lý, Sư phạm Tiếng Anh; Sư phạm Địa lý, Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mỹ thuật; Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp; Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Sinh học, Sư phạm ngữ văn...
        - Các ngành Đại học ngoài Sư phạm: Kinh tế; Công nghệ, Nông lâm nghiệp, Văn hóa - Du lịch, Ngoại ngữ: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Thú y, Chăn nuôi - Thú y, Du lịch, Quản trị Du lịch và lữ hành, Công tác xã hội, Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh,...
4. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng (đối với hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học), trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (đối với liên thông từ trung cấp lên đại học).
5. Thời gian, phương thức tuyển sinh: Thí sinh dự thi 3 môn: Kiến thức cơ bản, Cơ sở ngành và Chuyên ngành. Dự thi các đợt trong năm theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

II. Đại học văn bằng 2
1. Chỉ tiêu dự kiến: 80 chỉ tiêu.
2 Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 2 năm.
3. Các ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Du lịch.
4. Đối tượng tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp hệ đại học.
5. Thời gian, phương thức tuyển sinh:
        - Xét tuyển: Được áp dụng với các trường hợp sau:
        + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính qui hoặc không chính qui trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp đại học.
        + Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.
        + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký và học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.
        - Thi tuyển: Đối với các thí sinh dự thi theo chuyên ngành sau:
        + Ngành Sư phạm Tiếng Anh thi 2 môn: Triết học Mác - Lê Nin; Tiếng Anh.
        + Ngành Ngôn ngữ Anh thi 2 môn: Triết học Mác - Lê Nin; Tiếng Anh.
        + Ngành Kế toán thi 2 môn: Toán cao cấp, Tiếng Anh.
        + Ngành Công nghệ thông tin thi 2 môn: Toán rời rác; Lập trình cơ bản.
        + Ngành Du lịch thi 2 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tổng quan du lịch.
        -Thời gian thi và xét tuyển: Các đợt trong năm theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

III. Đào tạo thạc sĩ
Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với các cơ sở Giáo dục đào tạo trình độ  thạc sĩ năm 2020 các chuyên ngành cụ thể sau:
1. Chỉ tiêu dự kiến: 340
2. Hình thức và thời gian đào tạo
        - Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung.
        - Thời gian đào tạo: 2 năm.
3. Ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh: 

STT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Ghi chú

1

Tài chính - Ngân hàng

40

 

2

Kinh tế phát triển

40

 

3

Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự

40

 

4

Kỹ thuật điện cơ khí

30

 

5

Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng anh

30

 

6

Khoa học máy tính

30

 

7

Chuyên khoa 1 ngành Điều dưỡng

30

 

9

Quản lý giáo dục

40

 

10

Quản trị doanh nghiệp

30

 

11

Địa lý

30

 

Liên hệ: Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên.
  - P104, Nhà điều hành, cơ sở thành phố Việt Trì; ĐT: 02103 991 559, 0972.707.282.
  - P109, Nhà điều hành, cơ sở phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ; ĐT: 02103 714 268, 0978 829 968.
  - Website: http://ttdt.hvu.edu.vn/

Các bài liên quan