Nội dung chính

DS vao diem va Bang diem giua ky ĐHLT - Cap nhat 30.6.2018

Ngày 01-07-2018

DS vao diem va Bang diem giua ky ĐHLT - Cap nhat 30.6.2018 

Danh sách điểm danh các lớp ĐHLT cập nhật 22.6.2018

Ngày 22-06-2018

Danh sách điểm danh các lớp ĐHLT cập nhật 22.6.2018 - xem chi tiết tại đây:

1. DS vao diem va Bang diem giua ky ĐHLT - Cap nhat 15.6.2018

Ngày 15-06-2018

1. DS vao diem va Bang diem giua ky ĐHLT - Cap nhat 15.6.2018- download tại đây:

Danh sách; Bảng điểm các lớp ĐHLT cập nhật 13/6/2018

Ngày 13-06-2018

Danh sách; Bảng điểm các lớp ĐHLT cập nhật 13/6/2018 - xem chi tiết tại đây:

DANH SÁCH BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP ĐHLT- CẬP NHẬT 14/7//2017

Ngày 17-06-2017

DANH SÁCH BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP ĐHLT- CẬP NHẬT 03/7//2017. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Danh sách vào điểm các lớp (cập nhật 2/6/2017)

Ngày 02-06-2017

Danh sách vào điểm các lớp (cập nhật 2/6/2017)

Danh sách các lớp cập nhật T6/2017

Ngày 02-06-2017

Danh sách các lớp (cập nhật T6/2017)

Trang 1/3 <123>