Trung tâm hợp tác đào tạo, truyền thông và hỗ trợ sinh viên

Văn phòng:

Cơ sở TP Việt Trì:  Phòng 104, 106 Nhà Điều hành, phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103.991559

                                              Email: trungtamhoptacdaotao@hvu.edu.vn

 

A NHỮNG ĐỊNH CHUNG

1.Quy định này áp dụng tại Trung tâm Hợp tác Đào tạo, Truyền thông & Hỗ trợ sinh viên thực hiện từ ngày 01/9/2018. Ngoài công việc cụ thể được phân công, tùy tình hình thực tế, lãnh đạo đơn vị có thể điều động, điều chỉnh công việc nếu thấy cần thiết. Cán bộ, nhân viên có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm hoàn thành tốt các công việc.

2.Cán bộ, nhân viên phải chấp hành nghiêm:

- Tuân thủ sự phân công, điều động của thủ trưởng đơn vị;

- Chủ động chuẩn bị, lên kế hoạch cho công việc; nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định liên quan đến công việc; soạn thảo văn bản, sắp xếp tài liệu, công việc hợp lý; báo cáo cụ thể, chi tiết định kỳ và khi có yêu cầu của lãnh đạo đơn vị....

- Không phát ngôn những thông tin chưa được kiểm chứng; không được cung cấp thông tin, số liệu ra bên ngoài khi chưa có ý kiến của lãnh đạo đơn vị;

- Hàng tháng, cán bộ phải báo cáo cho lãnh đạo Trung tâm về những nội dung công việc đã triển khai, những tồn tại, khó khăn chưa được giải quyết; công việc dự định thực hiện và những thuận lợi, khó khăn, đề xuất cần xử lý để triển khai tốt công việc.

- Khi đến công sở làm việc cán bộ phải mô phạm trong tác phong, trang phục, lời nói; tận tình, chu đáo, hòa nhã trước khách, HSSV.

3. Cán bộ đi làm muộn giờ hoặc về trước quá 15’ mà không được phép của lãnh đạo đơn vị; cán bộ đi khỏi nhiệm sở quá 30’ không báo cáo và chưa được phép của lãnh đạo đơn vị; cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch; cán bộ vi phạm nội quy, quy chế của Trung tâm và Nhà trường sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành...

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÁC CÁ NHÂN

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Bùi Thị Mai Lan

Giám đốc

Điện thoại: 0912775633

builanhv@gmail.com

1. Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị.

2. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo:

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị;

- Theo dõi công tác chính trị, tư tưởng; hiệu quả hoạt động; công tác thi đua trong đơn vị; trực tiếp xếp loại thi đua hàng tháng cho cán bộ Trung tâm.

- Chủ trì các cuộc họp của đơn vị; chủ trì các cuộc làm việc với đối tác trong và ngoài Trường; là đại diện của đơn vị tham dự các cuộc họp, giao ban của Nhà trường có thành phần của đơn vị;

- Chịu trách nhiệm về nội dung website của Trung tâm;

- Lập các báo cáo về hoạt động chuyên môn của đơn vị theo quy định;

3. Công tác khác:

- Tham mưu. Đề xuất với BGH về công tác tuyển sinh các hệ ĐHLT, VLVH, các dịch vụ đào tạo ngắn hạn và các chương trình phối hợp liên kết các ngành thạc sĩ

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám hiệu.

 2

Phan Chí Nghĩa

Giảng viên

Điện thoại: 0948331966

chinghiaphan@hvu.edu.vn

1. Phụ trách công tác kết nối doanh ngghiệp tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

2. Thực hiện công tác liên quan đến tuyển sinh các lớp đào tạo các hệ ĐHLT, VLVH.

- Phối hợp đôn đốc và theo dõi các hoạt động của đơn vị.

3. Công tác khác:

- Theo dõi, tổng hợp các báo cáo về công tác Đảng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm và Nhà trường.

3

NGUYỄN HOÀNG NAM

Chuyên viên

DĐ: 0972707282

namnguyenfcbc@gmail.com

1. Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh các lớp đhlt, liện kết đào tạo ĐH, thạc sĩ. Các chương trình bồi dưỡng ngăn hạn theo nhu cầu.

2. Quản lý sinh viên: Cập nhật số lượng sinh viên hàng tháng, hàng kỳ của các lớp tại sơ sở Việt Trì và tại các đơn vị phối hợp liên kết.

3. Khai thác các dịch vụ giáo dục: đào tạo, cấp giấy phép điều khiển ô tô, xe máy; các loại hình dịch vụ hợp pháp khác được Nhà trường cho phép…

4. Phối hợp tổ chức các hoạt động sự kiện, truyền thông kết nối doanh nghiệp tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

5. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

4

VŨ VIỆT KƯỜNG

Giảng viên

0919288180

kuongdhhv@gmail.com

1. Chủ tịch công đoàn trung tâm

2. Tham gia quảng bá, tuyển sinh các lớp đào tạo ĐHLT các chương trình liên kết khác.

3.Truyền thông, quảng bá các hoạt động của Nhà trường (thông qua quảng bá tuyển sinh, website, bảng tin, bảng điện tử tại cổng chính…);

4. Khảo sát nhu cầu của HSSV trong học tập, triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; Hỗ trợ người học tiếp cận các dịch vụ thiết yếu từ các đơn vị, doanh nghiệp phục vụ hiệu quả trong quá trình học tập, sinh hoạt.

5. Quản lý trang wed của trung tâm: Cập nhật thông tin, thông báo, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp ….

6. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

 

 

 

5

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

Chuyên viên

DĐ 0989737728

nguyenlienhv@gmail.com

1. Công tác văn phòng: Quản lý và lưu trữ, nhận và chuyển phát công văn, mua sắm, theo dõi và quản lý vật tư văn phòng phẩm của trung tâm.

2.Tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo Trung tâm các văn bản đến; lưu trữ hồ sơ, tài liệu, văn bản đến, văn bản đi của Trung tâm theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

3. Theo dõi, giám sát thực hiện KH đào tạo các lớp liên kết khi được phân công

4. Thực hiện thu hồ sơ, lệ phí đầu vào các lớp. Theo dõi, quản lý các lớp liên kết khi được phân công.

5. Trực tư vấn hàng ngày trên trang Wed của trung tâm.

6. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được giao; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.

Các bài liên quan