Nội dung chính

Trung tâm hợp tác đào tạo, truyền thông và hỗ trợ sinh viên

Ngày 02-03-2017

Văn phòng:

Cơ sở TP Việt Trì:  Phòng 104, 106 Nhà Điều hành, phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103.991559

                                              Email: trungtamhoptacdaotao@hvu.edu.vn

Trang 1/3 <123>