Nội dung chính

Lịch phân công công tác

Ngày 14-12-2017

Lịch phân công công tác 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Ngày 27-04-2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số   :1332 / QĐ- HT ngày 01/ 12 /2016 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO, TRUYỀN THÔNG VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Ngày 02-03-2017

Văn phòng:

Cơ sở TP Việt Trì:  Phòng 102,103,104 Nhà Điều hành, phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103.991559

Cơ sở TX.Phú Thọ: Phòng 109, Nhà Điều hành, phường Hùng Vương, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103.714268

                                              Email: trungtamhoptacdaotao@hvu.edu.vn

Trang 1/3 <123>