Nội dung chính

Đào tạo Đại học liên thông năm 2022

Ngày 13-01-2022

Trường Đại học Hùng Vương đào tạo các ngành Đại học liên thông năm 2022

HVU tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, sẵn sàng bước vào năm học mới 2021 - 2022

Ngày 13-08-2021

Với phương châm “Thực học - Thực hành - Thực nghiệp” và nhiệm vụ là cơ sở đại học đào tạo theo định hướng ứng dụng, trước thềm năm học mới 2021 - 2022 và đặc biệt mang đến cho các bạn tân sinh viên K19 “2K3”......

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGẠCH GIẢNG VIÊN; KẾ TOÁN VIÊN...

Ngày 28-12-2020

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với các Trường Đại học; Học viện danh tiếng liên tục mở các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho giảng viên, chuyên viên, Kế toán viên và kế toán viên chính... có nhu cầu học tập bồi dưỡng phục vụ công tác. Chi tiết tại đây:

Thông tư liên tịch về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 07-09-2016

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung mục III của thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Trang 1/3 <123>