Nội dung chính

KẾT QUẢ HỌC TẬP: K16DLTTHA4, K17DLTTHA1, K17DLCTHA1, K17DLCTOA1 CẬP NHẬT 03/7/2020

Ngày 03-07-2020

KẾT QUẢ HỌC TẬP: K16DLTTHA4, K17DLTTHA1, K17DLCTHA1, K17DLCTOA1 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

Kết quả học tập lớp: K16DLCTHA4 - cập nhật 05/6/2020.

Ngày 05-06-2020

Kết quả học tập lớp: K16DLCTHA4 - cập nhật 05/6/2020.

Kết quả HT lớp K15CMNA3,4,K15TMNA5,K16TMNA4 cập nhật 02/6/2020

Ngày 02-06-2020

Kết quả HT lớp K15CMNA3,4,K15TMNA5,K16TMNA4 cập nhật 02/6/2020 xem chi tiết tại đây:

Kết quả học tập các lớp Ngôn ngữ Anh - cập nhật 20/4/2020

Ngày 22-04-2020

Kết quả học tập các lớp Ngôn ngữ Anh - cập nhật 20/4/2020. Xem chi tiêt tại đây:

BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN CÁC LỚP HỌC ONLINE

Ngày 04-04-2020

Các thầy cô download bảng điểm thành phần các lớp học online tại đây:

BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN CẬP NHẬT T10/2019

Ngày 29-10-2019

BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN CẬP NHẬT T10/2019 - Xem chi tiết tại đây:

Kết quả học tập các lớp NNS cập nhật 31/7/2019

Ngày 15-08-2019

Kết quả học tập các lớp NNS cập nhật 31/7/2019. Xem chi tiết tại đây:

Bảng điểm K14DLTTHA4 học kỵ 2 - cập nhật 22.6.2018

Ngày 22-06-2018

Bảng điểm K14DLTTHA4 học kỵ 2 - cập nhật 22.6.2018 - xem tại đây:

DS vao diem va Bang diem giua ky ĐHLT - Cap nhat 22.6.2018

Ngày 22-06-2018

DS vao diem va Bang diem giua ky ĐHLT - Cap nhat 22.6.2018 - xem chi tiết tại đây:

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐHLT ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2018

Ngày 15-06-2018

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐHLT ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2018- XEM TẠI ĐÂY:

Kết quả học tập cập nhật 12/6/2018

Ngày 11-06-2018

 Kết quả học tập cập nhật 12/6/2018 - xem chi tiết tại đây

Lớp K14 DLTKT A1- Bảng điểm thi học phần Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 18-01-2018

Lớp K14 DLTKT A1- Bảng điểm thi HP Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam cập nhật 18/01/2018

Lớp K14 DLTKT A1- Bảng điểm thi học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 18-01-2018

Lớp K14 DLTKT A1- Bảng điểm thi học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cập nhật 18/01/2018

Lớp K14 DLCKT A1- Bảng điểm thi học phần Kế toán Quốc tế

Ngày 18-01-2018

Lớp K14 DLCKT A1- Bảng điểm thi học phần Kế toán Quốc tế- cập nhật 18/01/2018

Lớp K14 DB2KT A1- Bảng điểm thi học phần Kế toán tài chính 2

Ngày 18-01-2018

Lớp K14 DB2KT A1- Bảng điểm thi học phần Kế toán tài chính 2- cập nhật 18/01/2018

Lớp K13- DLTKT A1- Bảng điểm thi học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 18-01-2018

Lớp K13- DLTKT A1- Bảng điểm thi học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh- cập nhật 18/01/2018

Lớp K12 BD2KT- Bảng điểm thi học phần Kiểm toán BC Tài chính

Ngày 18-01-2018

 Lớp K12 BD2KT- Bảng điểm thi học phần Kiểm toán BC Tài chính cập nhật 18/01/2018:

Lớp KDLTMN A8- Bảng điểm thi học phần Quản lý DGD Mầm non

Ngày 18-01-2018

Lớp KDLTMN A8- Bảng điểm thi học phần Quản lý DGD Mầm non- Cập nhật 18/01/2018

KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC LỚP - CẬP NHẬT 25/10/2017

Ngày 26-10-2017

KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC LỚP - CẬP NHẬT 25/10/2017 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

Kết quả học tập các lớp ĐHLT - cập nhật (03.7.2017)

Ngày 27-06-2017

Kết quả học tập các lớp ĐHLT - cập nhật (03.7.2017). Xem và tải thông tin tại đây:

Trang 1/3 <123>