Nội dung chính

Thông báo Đăng ký học chương trình Bằng đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2024

Ngày 29-02-2024

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông, Bằng đại học thứ 2 năm 2024

Ngày 29-02-2024

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 4 năm 2023

Ngày 29-11-2023

 Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 3 năm 2023

Ngày 11-09-2023

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023

Ngày 15-05-2023

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2023

Ngày 10-03-2023

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông, Bằng đại học thứ 2 năm 2023

Ngày 06-01-2023

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 7 năm 2022

Ngày 15-12-2022

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 6 năm 2022

Ngày 27-11-2023

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 5 năm 2022

Ngày 24-08-2022

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 4 năm 2022

Ngày 22-07-2023

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 3 năm 2022

Ngày 20-04-2022

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022

Ngày 20-04-2022

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo bổ sung chỉ tiêu Tuyển sinh Đại học liên thông, Bằng đại học thứ 2 năm 2022

Ngày 16-03-2022

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông, Bằng đại học thứ 2 năm 2022

Ngày 13-12-2021

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 6 năm 2021

Ngày 16-11-2021

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 5 năm 2021

Ngày 28-09-2021

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 4 năm 2021

Ngày 13-08-2021

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 3 năm 2021

Ngày 03-06-2021

Chi tiết tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2021

Ngày 14-05-2021

Chi tiết tại file đính kèm

 

Trang 1/3 <123>