Nội dung chính

Thông báo tuyển sinh Cao học chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Tại chính ngân hàng; Quản lý công năm 2019.

Ngày 05-03-2019

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Cao học chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Tại chính ngân hàng; Quản lý công.

Xem chi tiết tại đây:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Ngày 04-03-2019

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh Cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp & Luật Hành chính năm 2019:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 - ĐỢT 1

Ngày 23-01-2019

Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông; ĐH văn bằng 2; Thạc sĩ năm 2019.

Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên viên chính;Văn thư lưu trữ; CBQL Khoa, Phòng năm 2018

Ngày 17-07-2018

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục Đào tạo cấp chứng chỉ chuyên viên chính;Văn thư lưu trữ; CBQL Khoa, Phòng  năm 2018.

Chi tiết xem tại đây:

Thông báo tuyển sinh Thạc sỹ chuyên ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính năm 2018

Ngày 11-04-2018

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Đại học Luật Hà Nội Thạc sỹ chuyên ngành Luật Hiến pháp và luật Hành chính năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, Đại học năm 2018

Ngày 11-04-2018

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Viện nghiên cứu sư phạm- Đại học sư phạm Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cụ thể như sau:

BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG 2

Ngày 11-04-2018

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Ngày 08-03-2018

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Trường chính trị tỉnh Phú Thọ tuyển sinh Lớp TC Lý luận chính trị- Hành chính năm 2018. Xem tại đây:

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính qui, liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH, thạc sĩ năm 2018

Ngày 24-01-2018

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2018, Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh thạc sĩ, đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH - Xem chi tiết tại đây:

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính đợt 1 năm 2018

Ngày 24-01-2018

Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Đại học Luật  Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II

Ngày 11-09-2017

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NVSP CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NĂM 2017

Ngày 11-09-2017

Trường Đại học Hùng Vương phối howppj với Trường Đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học; Cao đẳng năm 2017.

Chi tiết xem tại đây:

THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Ngày 27-04-2017

Trường Đại học Hùng Vương mở các khóa đào tạo, cấp giấy chứng nhận cho sinh viên, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUI, LIÊN THÔNG VLVH, VĂN BẰNG 2 VLVH, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, THẠC SĨ NĂM 2017

Ngày 27-04-2017

Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh thạc sĩ, đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH, văn bằng 2 VLVH, trung cấp chuyên nghiệp, thạc sĩ nanh­ư sauăm 2

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Ngày 02-03-2017

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ năm 2016 của Trường Đại học Hùng Vương đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn tại thông báo số 68/TB-BGDĐT ngày 24/2/2016;

Trường Đại học Hùng Vương thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 như sau:

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính qui, liên thôngVLVH, bằng 2 VLVH năm 2016

Ngày 02-03-2017

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy, liên thông VLVH, bằng 2 VLVH nh­ư sau:
1. Đại học liên thông chính quy
1.1. Chỉ tiêu: Dự kiến 250 chỉ tiêu.
1.2. Thời gian đào tạo: Từ 1,5  đến 3 năm.

Thông báo tuyển sinh các lớp Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học ứng dụng

Ngày 02-03-2017

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của các sinh viên và những người có nhu cầu học, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo chuẩn đầu ra và Hồ sơ phục vụ xin việc. Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học trực thuộc trường Đại học Hùng Vương thông báo về việc tổ chức học Ngoại ngữ, Tin học năm 2016 như sau:

Trang 1/3 <123>