Nội dung chính

Kết quả công nhận tốt nghiệp Đại học liên thông, văn bằng 2 hệ VLVH ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán ( Đợt xét tháng 8/2019 )

Ngày 06-09-2019

Kết quả công nhận tốt nghiệp Đại học liên thông, văn bằng 2 hệ VLVH ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán ( Đợt xét tháng 8/2019 ) xem chi tiết tại đây:

QĐ trúng tuyển ĐHLT CQ đợt 1 năm 2019

Ngày 03-06-2019

QĐ trúng tuyển ĐHLT CQ đợt 1 năm 2019

Hồ sơ tốt nghiệp hệ đại học liên thông năm 2018

Ngày 06-12-2018

Hồ sơ tốt nghiệp hệ đại học liên thông năm 2018

Kế hoạch giảng dạy các lớp ĐHLT CQ,VLVH,VB2 khóa tuyển sinh năm 2018

Ngày 06-12-2018

Kế hoạch giảng dạy các lớp ĐHLT CQ,VLVH,VB2 khóa tuyển sinh năm 2018

Hồ sơ trúng tuyển hệ đại học liên thông năm 2018

Ngày 06-12-2018

Hồ sơ trúng tuyển hệ đại học liên thông năm 2018

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP TCSP NĂM 2017

Ngày 01-02-2018

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP TCSP NĂM 2017 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP TCSP NĂM 2016

Ngày 01-02-2018

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP TCSP NĂM 2016- xem tại đây:

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP TCSP NĂM 2015

Ngày 01-02-2018

Hồ sơ tốt nghiệp TCSP năm 2015- xem tại đây:

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐHLT NĂM 2016

Ngày 01-02-2018

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐHLT NĂM 2015 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐHLT NĂM 2015

Ngày 01-02-2018

HỒ SƠ TỐT NGHIỆP ĐHLT NĂM 2015

Hồ sơ trúng tuyển ĐHLT năm 2017

Ngày 30-01-2018

Hồ sơ trúng tuyển ĐHLT năm 2017 xem chi tiết tại đây

Hồ sơ trúng tuyển TCSP năm 2015

Ngày 30-01-2018

Hồ sơ trúng tuyển TCSP năm 2015 xem chi tiết tại đây:

Hồ sơ trúng tuyển ĐHLT năm 2016

Ngày 30-01-2018

Hồ sơ trúng tuyển ĐHLT năm 2015 xem chi tiết tại đây:

Hồ sơ trúng tuyển ĐHLT năm 2015

Ngày 30-01-2018

Hồ sơ trúng tuyển ĐHLT năm 2015 xem chi tiết tại đây:

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP TCSP NĂM 2017

Ngày 15-01-2018

QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TCSP NĂM 2017- XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LT NĂM 2017:

Ngày 15-01-2018

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017:

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017- 3

Ngày 15-01-2018

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017- 3 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017- 2

Ngày 15-01-2018

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017- 2 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017- ĐỢT 1

Ngày 15-01-2018

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017- ĐỢT 1 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017

Ngày 10-01-2018

QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2017. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

Trang 1/3 <123>