Nội dung chính

Trường ĐH Hùng Vương và Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức Hội thảo về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 07-11-2022

Sáng nay, ngày 29/10/2023 Trường ĐH Hùng Vương và Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức thành công Hội thảo về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chung kết Cuộc thi “Sinh viên Hùng Vương khởi nghiệp sáng tạo” SV HUNG VUONG STARTUP

Ngày 27-11-2023

Căn cứ Quyết định số 2522/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI; Căn cứ Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hùng Vương năm học 2023-2024. Sáng nay, ngày 16/11/2023, Trường ĐH Hùng Vương tổ chức Chung kết Cuộc thi “Sinh viên Hùng Vương khởi nghiệp sáng tạo SV HUNG VUONG STARTUP.

Cơ hội thực tập có trả lương cho sinh viên HVU tại Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet BMG

Ngày 27-11-2023

Thư ngỏ của Tập đoàn Đức Hạnh Marphavet BMG

Trang 1/3 <123>