Nội dung chính

Quy chế tuyển sinh đại học

Ngày 18-2-2023

 Chi tiết tại file đính kèm

 

Phiếu tuyển sinh Đại học liên thông, Đại học Văn bằng 2

Ngày 02-06-2020

HƯỚNG DẪN THÍ SINH HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

 

STT

Các giấy tờ cần nộp   

Ghi chú

1

Phiếu tuyển sinh (theo mẫu)

 

2

Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp ĐH/CĐ/TC

: 2 bản

3

Bản sao công chứng Bảng điểm/sổ điểm ĐH/CĐ/TC

: 2 bản

4

Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT

: 1 bản

5

Bản sao công chứng giấy khai sinh

: 1 bản

6

6 ảnh 3x4

- Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.

7

Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân

: 1 bản

8

Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có)

1 bản

9

Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên đối tượng khu vực (nếu có)

: 01 bản

10

Chứng chỉ giáo dục quốc phòng AN (nếu có) : 02 bản
     

 Lưu ý:

- Thí sinh ghi rõ thông tin số điện thoại cá nhân và địa chỉ email trang bì hồ sơ. 

- Trong trường hợp thí sinh đổi số điện thoại thì báo cho bộ phận thường trực tuyển sinh.

Các mẫu biểu phục vụ công tác đào tạo

Ngày 05-03-2017

Trường Đại học Hùng Vương thông báo các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý đào tạo

Mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên

Ngày 03-03-2017

Để phục vụ cho công tác quản lý sinh viên, Trường Đại học Hùng Vương thông báo các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý sinh viên như sau:

Các mẫu biểu phục vụ công tác tài chính

Ngày 24-09-2016

Để phục vụ công tác lập và hoàn thiện hồ sơ tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Hùng Vương cung cấp các mẫu biểu tài chính theo quy định của Bộ tài chính.

Trang 1/3 <123>